חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

חכמים-חכמי הדור-השגתם

השגת חכמי הדור
לשאר בני אדם אין הקב"ה מגלה מה שהוא עושה, חוץ מלנביאים או לחסידים, או לחכמי הדור.