חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

חכמים-חכמי האמת - ביאור סודות

חכמי האמת - ביאור סודות
בעת שחכמי האמת מבארים סודות הכתובים, הנה אותן המדרגות שהכתובים מדברים מהן, באות בעצמן לאותם החכמים, בעת ההוא, וממציאות את עצמן שיביאו אותן לגילוי. וזולת הסיוע שלהן לא היה להם כח לגלות שום סוד.