חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

חכמה בינה השגה

חכמה בינה - השגה
חכמה בינה, שהם למעלה מז"א, הוא מקום מכוסה וגנוז, שאין מי שיכול להשיג שם, הוא מקום, שמשם יוצאים ומצטיירים העולמות, שהן זו"ן