חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

חיי המלך

חיי המלך
בינה נקראת חיי המלך.
חלק ח' דף תרע"ג אות ע"ט ובאו"פ שם ד"ה והטעם