חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

חיי המלך

חיי המלך
חיי המלך, שהם המוחין דהארת חכמה, הנמשכים מן השמים שהוא ז"א, הרי השמים ממשיכים אותם רק כדי לקיים הארץ וכל ההמונים שלה, כלומר שאין הז"א ממשיך מוחין הללו בשביל עצמו, להיותו מתוקן במוחין דחסדים מאוירא דכיא של או"א עלאין, אלא שממשיך אותם רק בשביל הנוקבא שמחזה ולמטה. וכל הנשמות הנמשכים ממנה