חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

חיי המלך

חיי המלך
הבינה שולחת חיים, דהיינו מוחין דחכמה. לכל המדרגות. ומוחין אלו נקראים חיי המלך