חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

חיות

הגדרת הערך

חיות
היינו אור החיה, כנ"ל בערך: חיה.