חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

חח"ן

הגדרת הערך

חח"ן
הוא רת"ס דקו ימין דכל פרצוף, קו ימין דראש הפרצוף נק' חכמה, קו ימין דתוך הפרצוף נק' חסד, קו ימין דסוף הפרצוף נקרא נצח.