חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

חותם ונחתם

חותם ונחתם
כמו שאלו הקמרי אינם ראוים למאכל רק אחר שנקלטו באדמה. כן הארץ שהיא המלכות אינה מתקיימת לתפקידה, דהיינו לקיים בני העולם, אלא אחר שעלתה להבינה ונקלטה בה. וזה שמסיים עתה ג"כ באותו הלשון, ואומר שאופן הקליטה הזו, שהמלכות קולטת בהבינה, דומה לחותם ונחתם ממנו, שהנחתם משיג לגמרי את צורת החותם.