חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

חותם

הגדרת הערך

חותם
ה' נקודות יש פיתוחי חותם נגד ה' מוצאות הפה (שבז"א ששם יסוד אמא), שהם פתוחים ונפתחים ע"י אמא עילאה הנק' חותם שהוא יסוד. (ע"ח ש"ה פ"ה)