חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

חופף

הגדרת הערך

חופף
האורות היוצאים מב' נקבי האזנים וכו' אינו דבוק ונוגע בפנים עצמם, אבל חופף וסוכך עליהם. (ע"ח ש"ה פ"א)