חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ז

תוכן

תכלית הבריאה
ז. כי מתוך שאין לך פועל בלי תכלית של מה, אם כן ודאי שהיה לו להשי"ת תכלית בבריאה הענקית שלפנינו. ומתוך שהחשוב ביותר בכל המציאות רב גוונין הזה, הוא ההרגש המוקנה למין בעל חי, שכל פרט שבה מרגיש את מציאותה עצמה, ומתוך שהחשוב שבהרגשות, הוא הרגש השכלי המוקנה רק למין האדם, כי מתוכה מרגיש הוא גם כל מה שבזולתו, ממכאוביו ומנחמותיו, אם כן ודאי שאם נמצא לבורא תכלית בבריאה הזאת, הנה איננה שמה רק על האדם, ועליו נאמר (משלי טז, ד) "כל פעל ה' למענהו".