חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ז

תוכן

ביאור מחשבת הבריאה, התורה והמצוות ז. אולם כאן עמדו חכמי הזוהר ושאלו, למה לא בראנו מתחילה בכל אותה הרוממות הרצויה להדבק בו ית', ומה היה לו ית' לגלגל עלינו את כל המשא והטורח הזה של הבריאה והתורה ומצוות? והשיבו, דמאן דאכיל דלאו דיליה בהית לאסתכולא באפיה וכו'.…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה