חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

זר הקרב יומת

הזר הקרב יומת
ועל כן כל הקרב יקרב לבדים הללו שהם בחינת נה"י שמחזה ולמטה, ולא במה שהוא לפנים מהם, דהיינו שלא יקרבו להמשיך מוחין מחג"ת שלמעלה מחזה דז"א,.. לך לך אומרים לנזיר, סבב סבב, לכרם לא תקרב ... וע"ד כתיב והזר וגו', חוץ מאלו הראוים לשמש בפנים, דהיינו אותם שנשמתם היא מחזה ולמעלה דז"א, להם ניתן רשות להכנס לשמש וליקרב, וע"כ כתוב הזר הקרב יומת.