חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

זכר ונקבה דסטרא אחרא

זכר ונקבה דסטרא אחרא
כיון שנברר הגוף ונקה בנקיון, לחות ההיא שנמשך ונשאר ממנו, הוא הפסולת הנעשה על ידי התוך, והם מים הרעים העכורים שמהם נעשה הפסולת שהוא המקטרג לכל העולם, דהיינו הסטרא אחרא, ונעשו זכר ונקבה, אחר כך כשירדו מים עכורים האלו, ונהתכו למטה בצד שמאל, יצאו, הזכר והנקבה של הס"א, לקטרג על כל העולם. אשרי הם מי שניצל מהם. ... ...