חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

זכר

זכר
... עולם העליון, ז"א, ועולם התחתון, המלכות, שאחד זכר ואחד נקבה. וכל פעם שדכר ונוקבא באים יחד, נקראים שניהם בלשון זכר.