חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

זכה, מלאכתו נעשית על ידי אחרים

תוכן

זכה, מלאכתו נעשה על ידי אחרים. אבל אם לא זכה, מלאכתו נעשה על ידי עצמו. ויש להבין, מהו החשיבות של הזכה, שמלאכתו בא על ידי אחרים. אם כן הרי זה בחינת נהמא דכסופא, ומהו הריווח?
ויש לפרש, שאחרים נקרא בחינת אחוריים. שיש כלים דפנים, הנקראים כלים דהשפעה, וכלים דאחוריים, הנקראים כלים דקבלה. ומשום זה, בטרם שאדם נעשה שלם, שעוד לא הגיע למדרגת זכה, מלאכתו, היינו מלאכת הקודש, היא על ידי כלים דפנים, שהם כלים דהשפעה, הוא יכול לעבוד אתם, למלאכת הקודש.
מה שאין כן כשזכה, אז מלאכתו, היינו מלאכת הקודש, נעשה על ידי אחרים, היינו שגם בכלים דאחוריים, שהם כלים דקבלה, הוא יכול להשתמש עמהם לשם שמים.