חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

זיווג דחצות

תוכן

ובחצות לילה הזיווג הוא דיעקב ולאה בכל אורך ז"א כמו בחול, אבל נחשב כמו זיווג דישראל ורחל. כי מיד שבא חצות לילה נעשה זיווג אחד דישראל ורחל, אבל הוא לפי שעה, כי הוא לקדש השפע שיהיה מקודש בסוד שבת, כי מזיווגי יום שישי הוא1 בא, והוא בבחינת חול. אבל מיד חוזרת הנוק' בסוד נקודה, ומסלקת עצמה מן הזיווג, ונעלמת באימא, ומשם מתפשטת בלא ירידה, להשפיע לעולמות. ואז נעשה זיווג דיעקב ולאה כמו בחול, אבל נחשב לזיווג ישראל ורחל, כיון שמכחו הוא בא ומשמש תחתיו, כיון שרחל צריכה לסלק עצמה מזה כדי להשפיע. וזה פירוש מה שאומר הרב זלה"ה-  שבחצות ליל שבת הזיווג הוא דישראל ורחל, והבן.


1 השפע דליל שבת.