חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

זו כעין זו

זו כעין זו
זו כנגד זו, פירושו, שכל בחינה שבהנוקבא, קיבלה מהבחינה שכנגדה בהבינה... זו כעין זו פירושו, שכל גובה המוחין שיצאו בהבינה יצאו ג"כ בהנוקבא.