חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

זבולון לחוף ימים ישכון והוא לחוף אניות

תוכן

זבולון לחוף ימים ישכון והוא לחוף אניות (מט,יג) ברש"י: שהיה זבולון עוסק בפרקמטיא ויששכר עוסק בתורה באהלים.
זבולון נותן פרנסה. היינו, מבחינת עניות, הוא מקבל פרנסה, ועל דרך זה הוא ילמד תורה. נמצא שהתורה נותנת כח למלכות, היינו להחיות את העני, והתורה תפרנס את העני.
נמצא: 'כח' נקרא פרנסה, כלומר, היות שהוא רוצה במלחמות, לכן רוצה להתורה, שיתן לו כח עבודה, והוא עובד בכדי שיהיה לו צורך לתורה.