חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ו"ק-השגה בו"ק

השגה בו"ק
בחינת ו"ק בכל מקום שהן, הן בחינת ו"ק התחתונים והן בחי' ו"ק דג"ר, הן שוות, ויש לנו בהן השגה. ובג"ר בכל מקום שהן, אין לנו בהן השגה.