חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ו

תוכן

ו. שיטה א' הוא הטבע שיטה זו היא שיטה קדמונית מאד, כי מתוך ב' הפכים אלו שמצאו בולט לעיניהם לבלי שום דרך ומבוא איך לקרבם זה אל זה, באו לכלל הנחה אשר הבורא והממציא את כל אלה, המשגיח בכח חזק על קיום מציאותו שלא יתבטל אף משהו הימנו, אינו כלל בעל שכל ומרגיש,…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה