חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ותקרא שמו משה

תוכן

ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתהו (ב,י) א) מדוע נקרא משה רבנו ע"ה דוקא בשם 'משה' שנתנה לו בת פרעה.
וי"ל, ע"ש ההצלה: "כי מן המים משיתיהו".
ע"ד העבודה היינו, כי האדם נטבע במים הזדונים, הנק' בחינת מה - ומינג. ועי"ז נמשה מן המים הזדונים. ולכן השם הזה חשוב מאד, כי הוא תחילת כניסתו להקדושה.