חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ורגליהם רגל ישרה

תוכן

ימין נקרא חסד למעלה מהדעת, נמצא זה שהם מרגלים הוא כבר ללכת בדרך הישר שהיא אמונה למעלה מהדעת, והמרגלים של הס"א משום שהם רוצים לבוא לבחינת שמאל הנקרא חכמה וידיעה זה נקרא עקום, לכן הרגלים של הס"א הוא רגל עקלתן, משא"כ הקדושה הכל הוא בכדי להגיע למעלה מהדעת.