חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ועשית עמדי חסד ואמת

תוכן

ועשית עמדי חסד ואמת (מז,כט) רש"י: חסד שעושין עם המתים הוא חסד של אמת, שאינו מצפה לתשלום גמול.
'חסד שאינו של אמת' ג"כ יש ב' פירושים: א) שאינו באמת חסד, שעושה חסד עמ"נ לקבל תגמול. היינו משפיע בעמ"נ לקבל. ב) שהחסד הזה אינו יכול להביא (אל) את מדת האמת של הקב"ה לידי גילוי, משום ששורה על חסד שאינו אמת בחי' צמצום והסתר, שלא יכולה להתגלות מדת טובו ית' במקום שלא נמצא חסד אמיתי, הנקרא מדת השפעה.