חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ומשם יפרד

מקום המלאכים
...יש בין המלאכים עצמם שמשתנים אחד מחברו... דהיינו שיש ביניהם מדרגות רבות, ומשום זה כתוב ומשם יפרד. כי אותה הפרסא שמתחת האצילות שעליה נאמר ומשם יפרד, שמשם ולמטה הוא ג' עולמות בי"ע דפרודא, שבהם נמצאים המלאכים. הנה אותה הפרסא עושה בהם מדרגות רבות.