חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כיד המלך (אסתר א, ז)

תוכן

?בסעודת פורים שנת תש"ט ת"א ושאל, הלא ידוע שמטרת הבריאה היתה רק מטעם להנות לנבראיו, וכמשל המובא במדרש, למלך שיש לו מגדל מלא כל טוב ואין לו אורחים, לכן ברא את האנשים בכדי שיבואו לקבל את כל טובו. והלא אין אנו רואים את המגדל מלא כל טוב, אלא להפך, שכל העולם…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה