חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ויצא יעקב

תוכן

ויצא יעקב. ופירש"י וז"ל: לא היה צריך לכתוב אלא וילך יעקב חרנה, ולמה הזכיר יציאתו. אלא, מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם וכו'.
הנה 'צדיק' נקרא מה שהאדם יכול להצדיק את ההשגחה. ואז: "הוא הודה" וכו'. "יצא משם - פנה הודה", היינו, שבו בזמן שלא יכול להצדיק את ההשגחה אז פנה הכל.
נמצא, שעבודתו של האדם הוא לחפש מקום שיוכל להצדיק את ההשגחה, אז חוזר אליו הכל. וזהו ע"י אמונה למעלה מהדעת, שעי"ז הוא יכול להצדיק את ההשגחה, א"כ אז חוזרות אליו כל המדרגות.