חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ויפגע במקום וכו' ויקח מאבני המקום וכו' והנה ה' נצב עליו

ויפגע במקום וכו' ויקח מאבני המקום וכו' והנה ה' נצב עליו
והאדם המעלה מ"ן ליחוד ז"א ונוקביה, צריך ג"כ לעורר אלו ב' הפעולות דאו"א. וזסו"ה אצל יעקב אבינו, שפעולה הא', דהיינו הארת השמאל מרומז בהכתוב ויפגע במקום, כי אין פגיעה אלא פיוסא, מלשון ואל תפגע בי. ופיוסא משמעותו המשכת הארת השמאל. ופעולה ב' דאו"א דהיינו תקון המסך להכשירה לקבלת החסדים, מרומז בהכ' ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו, כי המסך מכונה בשם אבן, כנודע. וע"י ב' פעולות הללו נעשה היחוד העליון, וז"ש, והנה ה' נצב עליו וגו'.