חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

וימת מלך מצרים ויאנחו

תוכן

ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה. וישמע אלקים את נאקתם וגו' (שמות ב, כג-כד) זאת אומרת שכל-כך היו סובלים יסורים עד שאין באפשרות לשאת אותם, וכל כך הפצירו בתפילה, עד "ותעל שועתם אל האלקים".…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה