חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ויחלום והנה סולם מוצב ארצה. (ב)

תוכן

והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו (כח,יב)
הסולם, שראשו מגיע השמימה - אם האדם מרגיש ירידה, זהו סימן של עליה, אחרת לא היה מרגיש ירידה. נמצא, שמקודם עולים ואחר כך יורדים.