חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ויהי

ויהי
יהי אור וגו' כל דבר שנאמר בו ויהי, נוהג בעולם הזה ובעולם הבא. פירוש, שתי עולמות הן בינה ומלכות, הבינה נקראת עולם הבא, והמלכות עוה"ז. וכל הקדום במעלה נבחן ג"כ שקדום בזמן, וע"כ נחשב עוה"ב לבחינת קודם, דהיינו לעבר, להיותו בינה, הקודמת למלכות. ועוה"ז נבחן לבחינת אחר כך, והיינו לעתיד, להיותו מלכות המאוחרת כלפי הבינה. והמלה ויהי, יש בו ב' משמעות, כי יהי משמעותו עתיד, והו' שבתחלת המלה מהפך אותו לעבר, וע"כ יש בו שניהם, עבר ועתיד שהם עוה"ב ועוה"ז.