חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ויהי

ויהי
ויהי, יורה, שע"י האור דנקודת החירק חזר להאיר בה אור הראשון שהיה בה מקודם לכן. דהיינו מקודם הקפיאה והסתימה, כי אור החכמה חזר להאיר בה ואינה מקפיא אותה עתה, מחמת שנתלבש בחסדים.