חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ויאמר ה'

ויאמר ה'
וידבר ה׳ אל משה, הוא מדרגה אחת, דהיינו מדרגת דין שנקרא דבור, ואח״כ, ויאמר ה׳ אל משה, הוא מדרגה אחרת, דהיינו מדת הרחמים שנקרא אמירה. ומה שכתוב בשניהם השם הוי״ה, הוא, כי במשקל אחד עולים. ומשורש אחד נתחבר הכל. כלומר שב׳ מדרגות דין ורחמים האמורים, הם ממשקל אחד ושורש אחד, שהוא ז״א הנקרא הויה.