חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ויאמר התחת אלקים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן

תוכן

ויאמר התחת אלקים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן (ל,ב) פירש"י: את אומרת שאעשה כאבא, אני איני כאבא. אבא לא היו לו בנים, אני יש לי בנים. ממך מנע ולא ממני.
אצל יצחק מצינו תפילה, כמ"ש: "ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא". ולכן כתב "לנכח אשתו", ולא 'לנכח רבקה', כי אין מדרך הצדיקים להתפלל שהקב"ה ישנה עמהם דרכי הטב.
א"כ לפי פירוש הזהר לא היה יעקב יכול להתפלל עליה.