חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

וטפכם אשר אמרתם

תוכן

דברים תשל"ט

"וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה, ובניכם אשר לא ידעו היום טוב ורע, המה יבאו שמה, ולהם אתננה, והם יירשוה". [דברים א' לט']