חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

והשתיה כדת אין אונס

תוכן

תש"ז
"והשתיה כדת אין אנס" [אסתר א' ח']. - היינו אם האדם אינו אנוס לבחי' השתיה שה"ס הארת חכמה, מותר לו לשתות.
דעת תורה שתיה מרובה מאכילה, ז"א שהשתיה באה מחמת אכילה. אכילה ה"ס "אכלו רעים" [שה"ש ה' א]. שה"ס חסדים, ואח"כ מרבין בחי' הארת חכמה.