חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

והשתיה כדת אין אונס

תוכן

תש"ז ?"והשתיה כדת אין אנס" ?[אסתר א' ח']. - ?היינו אם האדם אינו אנוס לבחי' השתיה שה"ס הארת חכמה, מותר לו לשתות. דעת תורה שתיה מרובה מאכילה, ז"א שהשתיה באה מחמת אכילה. אכילה ה"ס ?"אכלו רעים" [שה"ש ה' א]. שה"ס חסדים, ואח"כ מרבין בחי' הארת חכמה.