חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

והנה ה' נצב עליו ...הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה

תוכן

ויצא תש"מא) והנה ה' נצב עליו ויאמר אני ה' אלקי אברהם אביך ואלקי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך. (כח,יג) ופירש"י על הקושיה, מה חשובות הד' אמות שהוא שוכב עליהם. ומביא דרשת חז"ל: קיפל הקב"ה כל ארץ ישראל תחתיו, רמז לו שתהא נוחה ליכבש לבניו כד'…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה