חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

וברך פרי בטנך

תוכן

וברך פרי בטנך. תניא רבי נתן אומר, מניין שאין פרי בטנה של אשה מתברך, אלא מפרי בטנו של איש, שנאמר, וברך פרי בטנך. פרי בטנה לא נאמר, אלא פרי בטנך (ברכות נא ב').
הנה אשה נקרא הרצון לקבל. והרצון לקבל אינו מתברך, אלא מפרי בטנו של האיש, שאיש נקרא רצון להשפיע.
דהיינו שבשיעור שעושה להשפיע, בשיעור הזה הוא יכול לקבל הנאה, שזה נקרא מקבל בעל מנת להשפיע.