חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ואת גולן בבשן

תוכן

א' אדר תש"ז

ואת גולן בבשן (ד,מג)
בשן הוא לשון בושה. גולן - לשון גאולה. פירוש, שעל ידי הבושה נגאלין.