חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ואת

ואת
כי המלה א"ת מורה, על כללות כל המוחין, מן א' עד ת', והמלה וא"ת הארץ מורה שהארץ אספה אליה וקבלה לתוכה כל המוחין המרומזים בא"ת