חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ואתה תצוה

ואתה תצוה
א) ואתה תצוה וגו': ... ... הכל הוא בסוד עליון, כדי לכלול עמו השכינה. כי השכינה נקראת אתה, וכשכתוב ואתה היינו לכלול עמו השכינה בהצווי ובהדבור וכו'.