חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ואתה

ואתה
כדי לקשר קשר האמונה, שהוא המלכות, הנקראת אתה בז"א שנקרא ו וכראוי להיות, ע"כ כתוב ואתה, עם ו'.