חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה

תוכן

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה
כי מטרם שנכנסים לגלות מצרים - אי אפשר להיות בחי' ישראל, היינו ישר־אל.
כי אין אור בלי כלי. והכלי הוא הרצון, שהוא רוצה שכל המעשים שלו יהיו ישר לה'. כמו שכתוב: "ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלקים", שראו שלא יכולים לעשות לשם ה'. וה' עזר להם, שהוציא אותם, היינו שנתן להם האור הנקרא ישראל, שעי"ז כל המעשים שלהם הם לה'. אבל מקודם צריך להיות כלי, היינו שיחשוק לכלי זה.