חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

השלמות הוא מאה

תוכן

תרומה (אות מ"ח) זהו שנים ממאה, שפירוש ליחדו ב' פעמים ביום, דהיינו שנים ממאה, שהם ב' פעמים קריאת שמע של ערבית ושחרית, שהם ב"פ מ"ט חסר ב', לשלמות מאה, אז בינה ומלכות משלימים למאה. שהבינה נקראת אמה ונקראת מאה.