חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

הרוממות והשפלות מכורכים באדם

תוכן

הרוממות והשפלות מכורכים באדם: 

עם כל גאותו של האדם יכול הוא להשפיל עצמו עד עפר

כי האדם בעוד שחייו בפריחתם אי אפשר לו שיחיה בלי

מטרה וחפץ בחייו אולם כל עוד שבא לידי ימי הירידה

הוא יכול לחיות ממש כמו זבובים דהיינו

מבלי שום מטרה וחפץ לחיים.