חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

הקב"ה מתאווה לתפילתם של צדיקים

תוכן

הקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקים. ומה עושה, הוא גורם להם את הרע, בכדי שיתפללו להעביר מעליהם את הרע ויהפוך לטובה (זהר וישלח, דף י"ד ובהסולם אות מ"ה).