חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

הקב"ה לא ניסה את איוב

תוכן

מוצש"ק תצוה תשל"בא) בזהר תצוה ד' ט"ז אות מ"א בהסולם, א"ר שמעון, הקב"ה לא נסה את איוב, ולא בא עמו בנסיון, כנסיון שאר הצדיקים, שהרי לא כתוב בו, והאלקים נסה את איוב וכו', ולא נאמר לו שיתן, אבל נמסר ביד המקטרג בדינו של הקב"ה וכו'. עכ"ל. וצ"ל את ההבדל בין איוב,…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה