חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

הסתלקות השכינה

הסתלקות השכינה
וכאשר נתבטל האש, כי הגלו ישראל ואינם מעלים מ"נ בעבודתם, נסתלק אורה של השכינה, ונסתלקה השכינה מן המלך.