חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

הסתלקות הברכות

הסתלקות הברכות
ותסתלקנה הברכות מעולם, משום שגאות ישראל ניתנה לעכו"ם. כי מיחוד ימין ושמאל נמשכות משמאל ג"ר לישראל, שהן גאותם, וכשהם במחלוקת, יונקים העכו"ם מקו שמאל, וגאות ישראל ניתנה לעכו"ם.